Politica de Confidenţialitate

Condiţii privind protecţia datelor cu caracter personal

I. Dispoziţii introductive

1.    Operatorul datelor cu caracter personal, în conformitate cu art.4 alin. 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (denumit în continuare: „GDPR”) este Dudr Company s.r.o.

nr. de identificare 29305489, având sediul Nádražní 935, 763 62 Tlumačov, CZ (în continuare: „operator“).

2.    Datele de contact ale operatorului sunt

adresa: Nádražní 935, 763 62 Tlumačov, CZ

email: info@simonds.cz

telefon: +420777992120

3.    Prin date cu caracter personal se înţelege orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă o persoană fizică identificabilă este o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin trimitere la un identificator specific, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul reţelei sau la unul sau mai multe elemente specifice ale identităţii fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale ale acestei persoane fizice.

4.            Operatorul nu a desemnat un responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal.

II. Surse şi categorii de date cu caracter personal prelucrate

1.    Operatorul prelucrează datele cu caracter personal pe care i le-aţi furnizat sau pe care le-a obţinut prin executarea comenzii dumneavoastră.

2.    Operatorul prelucrează datele dumneavoastră de identificare şi de contact şi datele necesare pentru îndeplinirea contractului.

 

III. Temeiul legal şi scopul prelucrării datelor cu caracter personal

1.    Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal este

·         îndeplinirea contractului dintre dumneavoastră şi operator, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR,

·         interesul legitim al operatorului pentru furnizarea de marketing direct (în special pentru trimiterea de mesaje comerciale şi newslettere), în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR,

·         Consimţământul dumneavoastră pentru prelucrarea în scopul furnizării de marketing direct (în special pentru trimiterea de comunicări comerciale şi newslettere), în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR raportat la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 480/2004 din M.O., privind anumite servicii ale societăţii informaţionale în cazul în care nu au fost comandate bunuri sau servicii.

2.    Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este

·         soluţionarea comenzii dumneavoastră şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor care decurg din relaţia contractuală dintre dumneavoastră şi operator la plasarea comenzii sunt solicitate date cu caracter personal care sunt necesare pentru executarea cu succes a comenzii (numele şi adresa, contact), furnizarea de date cu caracter personal este o cerinţă necesară pentru încheierea şi îndeplinirea contractului, fără furnizarea acestora, încheierea contractului sau executarea acestuia de către operator nu este posibilă,

·         trimiterea de comunicări comerciale şi efectuarea altor activităţi de marketing.

3.    Operatorul nu ia decizii automate individuale în sensul art. 22 din GDPR.

 

IV. Perioada stocării datelor

1.    Operatorul stochează datele cu caracter personal

·         pe perioada de timp necesară exercitării drepturilor şi obligaţiilor care decurg din relaţia contractuală dintre dumneavoastră şi operator şi pentru revendicarea pretenţiilor din aceste relaţii contractuale (pe o perioadă de 15 ani de la încetarea relaţiei contractuale).

·         până la revocarea consimţământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, cel mult 10 ani, dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimţământului acordat.

2.    După expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, operatorul le va şterge.

 

V. Destinatarii datelor cu caracter personal (subcontractanţi ai operatorului)

1.    Destinatarii datelor cu caracter personal sunt persoanele

·        implicate în livrarea bunurilor şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului,

·         care asigură servicii pentru funcţionarea e-shopului şi alte servicii legate de funcţionarea acestuia,

·         care asigură servicii de marketing.

2.    Operatorul nu intenţionează să transfere datele cu caracter personal către o ţară terţă (către o ţară din afara UE) sau către o organizaţie internaţională. Destinatarii datelor cu caracter personal din ţări terţe sunt furnizori de servicii de mailling / cloud.

 

VI. Drepturile dumneavoastră

1.    În condiţiile stabilite în GDPR, aveţi

·        dreptul de a accesa datele cu caracter personal în conformitate cu art. 15 din GDPR,

·         dreptul de a rectifica datele cu caracter personal, în conformitate cu articolul 16 din GDPR, sau de a restricţiona prelucrarea, în conformitate cu art. 18 din GDPR.

·        dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal, în conformitate cu art. 17 din GDPR.

·        dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal, în conformitate cu art. 21 din GDPR.

·        dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu art. 20 din GDPR.

·         dreptul de a retrage consimţământul pentru prelucrarea în scris sau electronică la adresa sau adresa de e-mail a operatorului specificată la articolul III din prezentele Condiţii.

2.    De asemenea, aveţi dreptul de a sesiza Autoritatea pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, dacă consideraţi că dreptul dumneavoastră la protecţia datelor cu caracter personal a fost încălcat.

 

VII. Securitatea datelor cu caracter personal

1.    Operatorul declară că a luat toate măsurile tehnice şi organizaţionale adecvate pentru securizarea datelor cu caracter personal.

2.    Operatorul a luat măsuri tehnice pentru securizarea mediilor de stocare a datelor şi a depozitelor pentru stocarea datelor cu caracter personal pe suport hârtie.

3.    Operatorul declară că numai persoanele autorizate de acesta au acces la datele cu caracter personal.

 

VIII. Dispoziţii finale

1.    Prin trimiterea comenzii prin formularul de comandă online, confirmaţi că v-aţi familiarizat cu Condiţiile privind protecţia datelor cu caracter personal şi că le acceptaţi integral.

2.    Prin bifarea consimţământului pe formularul online, vă exprimaţi acordul cu aceste Condiţii. Prin bifarea consimţământului, confirmaţi că v-aţi familiarizat cu Condiţiile privind protecţia datelor cu caracter personal şi că le acceptaţi integral.

3.    Operatorul are dreptul să modifice aceste Condiţii. Noua versiune a prezentelor Condiţii privind protecţia datelor cu caracter personal va fi publicată pe site-ul operatorului şi, în acelaşi timp, vă va fi trimisă pe adresa dumneavoastră de e-mail, pe care aţi furnizat-o operatorului.

 

Prezentele Condiţii intră în vigoare la data de 11.4.2019